พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / เรียบเรียง ศันสนีย์ ท้วมเทียบ, แพรวชมพู ชุณหอุไร – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top