หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2 = Democracy photo book No.2 / บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ, พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top