แสงสว่าง ปัญญา และการลงทัณฑ์ : ประวัติความคิดฝรั่งเศส จากศตวรรษแห่งเสรีภาพ สู่การล่มสลายของมนุษยนิยม / พิริยะดิศ มานิตย์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top