การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top