การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าแห่งประเทศไทย พ.ศ. … กับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / ชูพินิจ เกษมณี, ศักดิ์ดา แสนมี่, ทีมงานศึกษาจากสำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top