บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธารประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 : รายงานวิจัย / ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top