การยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำสู่ค่าจ้างเพื่อดำรงชีวิต : ถอดบทเรียนการวิจัยร่วมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน / กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top