การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาย่านกะดีจีน-คลองสาน / นิรมล เสรีสกุล และธนพร โอวาทวรวรัญญู – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top