ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2564 / คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top