การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ชาติชาย มุกสง – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top