แนวทางการจัดการท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสิทธิชุมชนประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี / บูชิตา สังข์แก้ว, ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ และจตุพล ดวงจิตร – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top