ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด : กรณีศึกษา และการนำมาใช้ในประเทศไทย / ปุรวิชญ์ วัฒนสุข และวีระ หวังสัจจะโชค – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top