การประเมินการดำเนินงานปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง : กรณีศึกษา กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) / ณัชชาภัทร อมรกุล และปรีชญาณ์ นักฟ้อน – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top