การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน : คู่มือฉบับพกพา = Parallel Voting Tabulation : A Very Short Handbook / ขวัญข้าว คงเดชา และศิปภน อรรคศรี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top