ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2563 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top