การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยไทยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 = Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai Democracy 2020 / ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top