การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น /โดย ศราวุฒิ วิสาพรม – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top