สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ / พีรศรี โพวาทอง – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top