คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในทัศนของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง / สุชานุช พันธนียะ และฮาซันอักริม ดงนะเด็ง – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top