แก้วขวัญ วัชโรทัย 88 ปี ข้ารองพระบาทผู้ภักดี / เรียบเรียง ณพอาภา เทวกุล ณ อยุทธยา และกรทอง ธรณารีย์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top