ลูกผู้ชายชื่อ…ประมวล สภาวสุ / จัดทำโดย ครอบครัวของนายประมวล สภาวสุ ; บทสัมภาษณ์ ภัทรนันท์ ชัยพงศ์เกษม – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top