การศึกษาการเข้าสู่วาระนโยบาย : กรณีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี / ดารุณี พุ่มแก้ว – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top