ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2562 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top