พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ. 2563 / ชลัท ประเทืองรัตนา, เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และพัชรา เสริมตระกูล – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top