การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top