เหรียญกษาปณ์เมืองไทย : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายฉาย วิโรจน์ศิริ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top