ดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศอินโดจีน พ.ศ. 2473 / หม่อมเจ้า วิบูลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล ทรงเรียบเรียงทูลเกล้าฯ ถวาย – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top