พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระธิดา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตในคราวเสด็จประพาศเกาะชวา เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472 – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top