พระราชประวัติและประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.7 : ฉบับทูลเกล้าฯ ตามโครงการพระราชดำริ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top