พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) / พีรศรี โพวาทอง – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top