โครงการ เครือข่ายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สายฝน สุเอียนทรเมธี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top