ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ / ชนิษฎา ชูสุข, พนาลี ชีวกิดาการ, สมพร คุณวิชิต, สายฝน แสงหิรัญทองประเสริฐ และอันธิฌา มุสิกชาติ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top