การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ข้อจำกัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2475 / อดิศร หมวกพิมาย และคณะ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top