ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. องคมนตรี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top