อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.2 – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top