รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระบบใหม่สู่ผู้นำชุมชนและประชาชน / โดยศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top