นายจุนอิจิ โคอิซูมิ นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น / ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top