การหวนคืนของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ : ประชาธิปไตยปะทะเผด็จการ จากโลกโบราณถึงสหรัฐกับจีน / \ c แมทธิว ครอนิก (Matthew Kroenig) ผู้เขียน ; ณัชชาภัทร อมรกุล, ปุรวิชญ์ วัฒนสุข และวงศกร นาคนาวา ผู้แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top