ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ / Max Tegmark ผู้เขียน ; ธิดา จงนิรามัยสถิต และปองกานต์ จักรธรานนท์ ผู้แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top