ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน / ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, ปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ, ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ, ดุษดี ดุษฎีพาณิชย์, ภัทริน จิตต์จรุงเกียรติ และจุฑากมล เตติ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top