พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2511-2550 เล่ม 4 พุทธศักราช 2541-2550 / กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top