การเป็นผู้นำ = How to Be a Leader / พลูทาร์ค เขียน ; เจฟฟรีย์ เบเนเคอร์ คัดสรร แปลจากภาษากรีกและแนะนำ ; ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top