กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวง ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 / อาสา คำภา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top