แนวทางพัฒนาขั้นตอนการทำงานของนักวิเทศสัมพันธ์สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการด้านต่างประเทศของรัฐสภาไทย : กรณีศึกษาการให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและคณะ ในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 / สุรพงษ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top