รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กรสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (PBO) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์งบปะมาณของรัฐสภา / อธิภัทร มุทิตาเจริญ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top