สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับแบบแผนการแต่งการของสตรีสยาม / ศิบดี นพประเสริฐ และรัชตพงศ์ มะลิทอง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top