รวมบทความของฮิโตะ ชไตเยิร์ล : ประเด็นชั่ยๆ ของยุคร่วมสมัยในความเกี่ยวดองของ #เทคโนโลยี #ศิลปะ และ #การทหาร / Hito Steyerl ; แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์ … [และคนอื่นๆ] – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top