การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต / จาเร็ด ไดมอนด์, เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และสัญญา นาวายุทธ ; แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top