ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ / ชนิษฎา ชูสุข, พนาลี ชีวกิดาการ, สมพร คุณวิชิต, สายฝน แสงหิรัญทองประเสริฐ และอันธิฌา มุสิกชาติ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top