ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปวีณา สุธีรางกูร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top